Bisco


Adheziv All-Bond Universal®

Biscov All-Bond Universal vam omogućava da standardizujete kliničke protokole za efikasnu adheziju sa jednom bočicom. Svetlosno aktivirani adheziv. Kao univerzlni adheziv može se koristiti za direkte i indirekte restoracije i kompatibilan je sa svetlosno-, dualno- i hemijski-aktiviranim materijalima. Svestranost All-Bond Universala čini ga neizostavnim delom svake stomatološke ordinacije. All-Bond Universal […]


Cement Duo-Link Universal™

Duo-Link Universal je adhezivni cementni sistem koji sadrži sve neophodne komponente za cementirnje indirektnih restoracija, uključujući i prajmer. Duo-Link Universal je kompatibilan sa svim dentalnim materijalima Lako uočljiv na rentgenskim snimcima radi lakše dijagnostike Idealan za cementiranje CAD/CAM restoracija Tanak sloj cementnog filma Dostupan u dve nijanse, Universal i Milky […]


Tečnost za Poliranje & Površinski Zaptivač BisCover™ LV

BisCover LV je slabo viskozna tečnost za poliranje koja se koristi da zapečati kompozitne restoracije. BisCover LV može se aktivirati korišćenjem LED, PAC ili halogenog svetla u trajanju od 30 sekundi bez lepljivog sloja inhibiranog kiseonikom. BisCover LV možte koristiti intraoralno kao i ekstraoralno da završite direktnu, indirektnu i privremenu […]


Kiselina Uni-Etch® w/BAC

Uni-Etch je 32% polu-gel phosphorne kiseline dostupan sa Benzalkonium Chloride (BAC) i namenjen za nagrizanje zubne površine pre aplikovanja bonda. Ispira se čisto i brzo bez ostataka koji bi ugrozili  aplikovanje bonda Plave boje za lakšu  vidljivost i kontrast Stvara mikroretentivnu površinu koja je neophodna za uspešno aplikovanje bonda. Sadrži […]


Prekrivač Pulpe/Lajner TheraCal LC®

TheraCal LC® je svetlosno-aktiviran, modifikovani kalcijum silikat. Njegova  jedinstvena apatitna stimulacija čini ga idealnim za direktno i indirekto prekrivanje pulpe kao i zaštitnim lajnerom. Oslobdjanje kalcijuma stimuliše hydroxyapatit i sekundarno formiranje dentina Alkalna pH promoviše zarastaje Štiti i izoluje  pulpu Može se aplikovati ispod restorativnih materijala i cemenata