Novosti


Modul 1:

Prvi dan09:00-09:10 Uvod09:10-09:40 Defekti alveolarnog dela vilica09:40-10:40 Terapijski postupci nadoknade koštanog tkiva10:40-11:20 Dijagnostika11:20-11:25 Pauza11:25-12:25 Horizontalne augmentacije 12:25-13:35 Vertikalne augmentacije13:35-14:20 Pauza za ručak14:20-15-20 Kombinovane – horizontalne i vertikalne augmentacije15:20-15:50 Sinus lift15:50-16:20 Simultana I odložena implantacija sa augmentacijom16:20-16:50 Protetska restauracija na implantatima u augmentiranom delu vilice– kada I kako16:50-17:20 Komplikacije17:20-17:30 Pauza17:30-19:00 Demonstracija […]

Napredni kurs augmentacije koštanog i mekog tkiva

Geistlich Webinar World Tour 2018

Join the Geistlich Webinar World Tour 2018! Six free and interactive webinars with world-class speakers to share regenerative knowledge! See all topics, all speakers and sign in: https://www.geistlich-pharma.com/en/about-us/courses-and-congresses/webinar-world-tour/  


All-on-4 koncept sa aspekta dentalne labortorije -predavač Goran Šimić Dentalna poliklinika Jelušić

Radionica je namenjena tehničarima koji žele unaprediti svoja znanja Laboratorijski deo prati ordinacijski rad u segmentima određivanja međuviličnih  odnosa, postave zuba, korekcijama i sl. Nakon postizanja željene postave zuba započinje dizajn finalnog protetskog rada. U ovom segmentu danas postoji više opcija koje, bez obzira na način rada završavaju sa glodanjem strukture […]


All-on-4 koncept rehabilitacije, osnove, prednosti, izrada privremenog protetskog rada – predavač dr Damir Jelušić

Radionica je namenjena doktorima koji žele unaprediti svoja znanja u složenijim rehabilitacijama vilice, poštujuci pravila All-on-4 koncepta. Na ovoj radionici možete čuti principe ugradnje implantata kod All-on-4 koncepta, kao i videti demonstraciju kako postaviti implante. Nakon toga na hands-on delu radionice, imaćete mogucnost da izradite privremeni rad na modelu (konverzija proteze […]