Adheziv All-Bond Universal®


ABU Box BAC 009

Biscov All-Bond Universal vam omogućava da standardizujete kliničke protokole za efikasnu adheziju sa jednom bočicom.

Svetlosno aktivirani adheziv. Kao univerzlni adheziv može se koristiti za direkte i indirekte restoracije i kompatibilan je sa svetlosno-, dualno- i hemijski-aktiviranim materijalima. Svestranost All-Bond Universala čini ga neizostavnim delom svake stomatološke ordinacije.

  • All-Bond Universal je kompatibilan sa svim svetlosno-, hemijski- i dualno-tretiranim smolnim kompozitnim i cementnim materijalima za sve direktne i  indirektne procedure
  • Za indirektne restoracije, NIJE potreban aktivator.