Prekrivač Pulpe/Lajner TheraCal LC®


TheraCal LC® je svetlosno-aktiviran, modifikovani kalcijum silikat. Njegova  jedinstvena apatitna stimulacija čini ga idealnim za direktno i indirekto prekrivanje pulpe kao i zaštitnim lajnerom.

  • Oslobdjanje kalcijuma stimuliše hydroxyapatit i sekundarno formiranje dentina
  • Alkalna pH promoviše zarastaje
  • Štiti i izoluje  pulpu
  • Može se aplikovati ispod restorativnih materijala i cemenata