Cement Duo-Link Universal™


Duo-Link Universal je adhezivni cementni sistem koji sadrži sve neophodne komponente za cementirnje indirektnih restoracija, uključujući i prajmer.

Duo-Link Universal je kompatibilan sa svim dentalnim materijalima

  • Lako uočljiv na rentgenskim snimcima radi lakše dijagnostike
  • Idealan za cementiranje CAD/CAM restoracija
  • Tanak sloj cementnog filma
  • Dostupan u dve nijanse, Universal i Milky White
  • Pakovan je u obliku Auto-mix dual-syringe
  • Lako uklanjanje viška cementa
  • Svetlosno i hemijsko vezivanje