Modul 1:


Prvi dan
09:00-09:10 Uvod
09:10-09:40 Defekti alveolarnog dela vilica
09:40-10:40 Terapijski postupci nadoknade koštanog tkiva
10:40-11:20 Dijagnostika
11:20-11:25 Pauza
11:25-12:25 Horizontalne augmentacije

12:25-13:35 Vertikalne augmentacije
13:35-14:20 Pauza za ručak
14:20-15-20 Kombinovane – horizontalne i vertikalne augmentacije
15:20-15:50 Sinus lift
15:50-16:20 Simultana I odložena implantacija sa augmentacijom
16:20-16:50 Protetska restauracija na implantatima u augmentiranom delu vilice– kada I kako
16:50-17:20 Komplikacije
17:20-17:30 Pauza
17:30-19:00 Demonstracija i rad na modelima

Drugi dan
09:30-10:15 Mukogingivalne anomalije: etiologija, podela, indikacije za hiruršku terapiju
10:15-11:00 Karakteristike peri-implantatne mukoze, recesije oko dentalnih implantata
11:00-11:30 Pauza
11:30-12:45 Hirurške tehnike terapije izolovanih i generalizovanih gingivalnih recesija
12:45-13:30 Materijali za augmentaciju mekog tkiva
13:30-14:30 Pauza za ručak
14:30-15:45 Augmentacija mekih tkiva oko implantata
15:45-16:00 Komplikacije
16:00-16:30 Diskusija
16:30-17:00 Pauza za kafu
17:00-19:00 Rad na modelima (meko-tkivne augmentacione procedure oko zuba i implantata)

19:00 Dodela Geistlich sertifikata