Nobel Biocare


Nobel Biocare je neprikosnoveni svetski lider u inovacijama na polju restaurativne stomatologije i novih estetskih rešenja.Kompanija osigurava stomatolozima rešenja “root to tooth” na temeljima naučnih istraživanja,uključujući implantate,keramičke krunice,mostove i vinire,softversko planiranje hirurških zahvata,skenere i biomaterijale.Nobel Biocare jedini pruža kompletna protetska rešenja i nudi najsveobuhvatniji asortiman restaurativnih i estetskih rešenja za sve indikacije i pacijentove potrebe.