Geistlich


Geistlich Biomaterials je neprikosnoveni svetski lider u tehnološkim procesima na polju regenerativne stomatologije i ortopedije.Geistlich proizvodi biološke materijale koji se koriste za regeneraciju kosti i mekih tkiva i koristi se u više od 50 zemalja. Ucešće na tržštu Evrope je 33%, na tržištu SAD 25%. Više od 2,5 miliona ljudi širom sveta je lečeno Geistlich proizvodima, a više od 2000 operacija dnevno izvrši se uz upotrebu Geistlich bioloških materijala.
Poslednjih godina Geistlich Biomaterials ostvaruje prosečan godišnji rast od oko 30%. Geislich proizvodi isključivo biološke materijale, tj. svi proizvodi su prirodnog porekla. Geistlich sarađuje sa više od 100 univerziteta i istraživačkih centara širom sveta. Do sada je urađeno više od 500 naučnih publikacija o razvoju i upotrebi Geistlich proizvoda.

www.geistlich-pharma.com
www.bio-oss.com
www.bio-gide.com