NovostiJoin the Geistlich Webinar World Tour 2018! Six free and interactive webinars with world-class speakers to share regenerative knowledge! See all topics, all speakers and sign in: https://www.geistlich-pharma.com/en/about-us/courses-and-congresses/webinar-world-tour/  

Geistlich Webinar World Tour 2018
Radionica je namenjena tehničarima koji žele unaprediti svoja znanja Laboratorijski deo prati ordinacijski rad u segmentima određivanja međuviličnih  odnosa, postave zuba, korekcijama i sl. Nakon postizanja željene postave zuba započinje dizajn finalnog protetskog rada. U ovom segmentu danas postoji više opcija koje, bez obzira na način rada završavaju sa glodanjem strukture […]

All-on-4 koncept sa aspekta dentalne labortorije -predavač Goran Šimić Dentalna ...


Radionica je namenjena doktorima koji žele unaprediti svoja znanja u složenijim rehabilitacijama vilice, poštujuci pravila All-on-4 koncepta. Na ovoj radionici možete čuti principe ugradnje implantata kod All-on-4 koncepta, kao i videti demonstraciju kako postaviti implante. Nakon toga na hands-on delu radionice, imaćete mogucnost da izradite privremeni rad na modelu (konverzija proteze […]

All-on-4 koncept rehabilitacije, osnove, prednosti, izrada privremenog protetskog rada – ...