All-on-4 koncept rehabilitacije, osnove, prednosti, izrada privremenog protetskog rada – predavač dr Damir Jelušić


Radionica je namenjena doktorima koji žele unaprediti svoja znanja u složenijim rehabilitacijama vilice, poštujuci pravila All-on-4 koncepta.

Na ovoj radionici možete čuti principe ugradnje implantata kod All-on-4 koncepta, kao i videti demonstraciju kako postaviti implante.

Nakon toga na hands-on delu radionice, imaćete mogucnost da izradite privremeni rad na modelu (konverzija proteze u privremeni rad na Multi unit abutmentima).

Cena radionice je 130 eur.

Maksimalni broj učesnika je 20.

Vreme održavanja: 03.09.2017. (adresa i tačno vreme, biće poslati prijavljenim učesnicima).