Tečnost za Poliranje & Površinski Zaptivač BisCover™ LV


Bis-Cover 0002

BisCover LV je slabo viskozna tečnost za poliranje koja se koristi da zapečati kompozitne restoracije.


BisCover LV može se aktivirati korišćenjem LED, PAC ili halogenog svetla u trajanju od 30 sekundi bez lepljivog sloja inhibiranog kiseonikom.

BisCover LV možte koristiti intraoralno kao i ekstraoralno da završite direktnu, indirektnu i privremenu  restoraciju.