PURE IZBELJIVAČI


Izbeljivači za kućnu upotrebu

PURE 10%

Idealno rešenje za osetljive zube.

Upotreba: 4 sata tokom 16 noći.

PURE 16%

Idealna formula za brzi tretman

Upotreba: 2 sata tokom 16 noci.

PURE PEN 16%

Ova olovka omogućava bezbednu i jednostavnu aplikaciju 20-minuta u toku dana.

Upotreba: PURE Pen za 15 do 20 aplikacija.

Kako se koristi izbeljivac
Stomtolog će uzeti otisak pacijentovih zuba za izradu individualnog splinta i odabraće najprikladniji tretman naspram dentalog statusa pacijenta.

http://axis-dental.com/pure-whitening/pure-home-whitening/