Geistlich Bio-Oss Pen®


Geistlich Bio-Oss Pen® je aplikator koji sadrži Geistlich Bio-Oss®,najpoznatiju i najbolju zamenu za GBR (guided bone regeneration). Omogućava precizno smeštanje granula u oštećeno područje. Izuzetno lak za rukovanje.

Vodeći kliničari preporučuju Geistlich Bio-Oss Pen® iz više razloga:

  • Geistlich Bio-Oss Pen® odgovara svim potrebama i lak je za korišćenje.
  • Odgovarajuća konzistencija osigurava optimalno prijanjane na zid oštećenog područja.
  • Zakrivljen vrh aplikatora omogućava lakši pristup pozadinskim delovima usne duplje.
  • Geistlich Bio-Oss Pen® smanjuje prosipanje i potrošnju granula.

Uz Geistlich Bio-Oss Pen® celokupna procedura je znatno kraća. Napunjeni špric je spreman za upotrebu ubrzo nakon vlaženja i omogućava čisto i higijensko rukovanje.

Veličine granula S i L

Pakovanje 0.5gr

www.geistlich-pharma.com
www.bio-oss.com
www.bio-gide.com