Geistlich Bio-Oss Pen


2 Geistlich Bio-Oss Pen

 

Geistlich Bio-Oss Pen je aplikator koji sadrži Geistlich Bio-Oss, najpoznatiju i najbolju zamena za GBR (guided bone regeneration). Omogućava precizno smeštanje granula u oštećeno područje. Izuzetno lak za rukovanje.

Vodeći kliničari preporučuju Geistlich Bio-Oss Pen iz više razloga:

  • Geistlich Bio-Oss Pen odgovara svim potrebama i lak je za korišćenje.
  • Odgovarajuća konzistencija osigurava optimalno prijanjane na zid oštećenog područja.
  • Zakrivljen vrh aplikatora omogućava lakši pristup pozadinskim delovima usne duplje.
  • Geistlich Bio-Oss Pen smanjuje prosipanje i potrošnju granula.

Uz Geistlich Bio-Oss Pen celokupna procedura je znatno kraća. Napunjeni špric je spreman za upotrebu ubrzo nakon vlaženja i omogućava čisto i higijensko rukovanje.

 

Veličine granula S i L

Pakovanje 0.5gr