Sofsilk – svileni konac


Sofsilk  konci (suture) su neupijajući sterilni ne mutageni hiruški konci sastavljeni od prirodnih proteinskih svilenih vlakana nazvanih fibrion.Sofsilk