DTX Studio™ suite


Ključ za uspešne tretmane.Rešenje za dijagnostiku, planiranje tretmana i komunikaciju sa pacijentom.

Optimalno rešenje za dijagnostiku

NobelClinicianDTX Studio™ suite je krajnje jednostavno rešenje za dijagnostiku, planiranje tretmana i komunikaciju sa pacijentom. Koristi najnaprednije tehnologije koje unapređuju sve aspekte tretmana dentalnog implanta.

Zašto DTX Studio™ suite

?

  • Povezuje kliničare u jedinstvanu mrežu
  • Predviđa rezultate tretmana
  • Skraćuje vreme operativnog zahvata
  • Povećava prihvatljivost procedure
  • Rad na vašem omiljenom računaru
  • Moguće planiranje većih implantnih sistema
  • Jednostavnost korišćenja
  • Mogućnost zajedničkog rada sa laboratorijskim tehničarom
  • Vizuelizacija
  • Povećana efikasnost tretmana

Više informacija