Caprosyn jednonitni resorptivni konci


Unapređena procedura istiskivanja  molekula Polygytone 6211 daje koncu:

  • Jako i sigurno aproksimalno zatvaranje rane (ivica rane) tokom kritične faze zarastanja ranaCaprosyn
  • Predvidljiv upijajući profil
  • Savršeno rukovanje
  • Savršena (odlična) sigurnost čvora